پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب و پاکسازی آب های آلوده تاریخچه اش به حدود یکصدسال پیش برمی گردد. زمانی که رابطه ی میان وجود موجودات میکروسکوپی در آب و ایجاد بیماری های مختلف آشکار گردید.

از همان زمان انسان به فکر پاکسازی آب های آلوده افتاد. تا آن زمان فاضلاب های تصفیه نشده در رودخانه ها و دریاها رها می شدند.

این پساب ها در مقدار کم، می توانست در طبیعت به خودی خود مورد تصفیه قرار گیرد. اما با افزایش جمعیت و تولید روزانه میلیون ها لیتر فاضلاب و رهاسازی آن ها بدون تصفیه در محیط زیست، سبب آلوده شدن منابع آبی و همچنین محیط زیست گردید.

به تدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب و به ویژه رودخانه، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع اعلام گردید.

این جلوگیری ها نیاز به تصفیه فاضلاب را ایجاب نمود و همزمان با آن روش های بسیاری برای تصفیه بررسی، پیشنهاد و بکار گرفته شد.

پکیج تصفیه فاضلاب به مجموعه روشها و فرآیندهایی گفته می شود که موجب کاهش آلودگی فاضلاب می گردد.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

در فرآیند تصفیه فاضلاب، آلاینده ها از پساب موجود جدا می گردد و آب خروجی با کاهش آلودگی، مورد استفاده ی مجدد قرار می گیرد یا مجدد به محیط زیست برگشت داده می شود.

لجن باقی مانده از تصفیه حاوی آلاینده های مختلفی می باشد که آلودگی زیادی به همراه دارند. مهمترین این آلاینده ها جامدات معلق، آلاینده های مصرف کننده ی اکسیژن (عمدتاٌ مواد آلی و نیتروژه آمونیاکی)، مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) و آلاینده های سمی می باشند.

این لجن مایع یا نیمه مایع از روش های مختلف تصفیه لجن پساب، تصفیه و دفع میگردد.

تصفیه فاضلاب و علل لزوم آن

فاضلاب می بایست قبل از اینکه در مرحله نهایی به آبهای پذیرنده دفع گردد، تصفیه شود تا اینکه :

 1. مهار بیماری های واگیر ناشی از آلودگی های فاضلاب و تأمین بهداشت عمومی
 2. حفظ منابع آب، از طریق عدم آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و در صورت امکان استفاده مجدد از بخش عظیمی از آب مصرف شده برای مصارف خاص نظیر فعالیت های کشاورزی و پرورش آبزیان
 3. حفظ محیط زیست

فاضلاب را به روش های متعددی تصفیه می کنند. در بین این روشها، تصفیه زیست شناختی ( تصفیه بیولوژیکی ) رایج تر است.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

اهداف تصفیه فاضلاب

۱- تثبیت مواد آلی تولید شده

۲- تولید پساب قابل تخلیه در محیط

۳- پاک نگهداشتن محیط زیست

۴- جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و آب های زیرزمینی

۵- استفاده ی مجدد از آب جهت به تعویق انداختن خشکسالی

۶- بازیابی فاضلاب (تولید کود طبیعی و تولید انرژی)

فاضلاب ها از طرق متفاوتی ایجاد می گردند، بنابراین آنها را میتوان به گروه های مختلفی تقسیم کرد که هریک  روش های تصفیه فاضلاب متفاوتی را شامل می شود.

تصفیه فاضلاب بهداشتی

دو پارامتر مهم در تصفیه فاضلاب بهداشتی مواد جامد معلق مایع مخلوط
غلظت جامدات معلق در مایع مخلوط معمولا بر حسب گرم بر لیتر بیان می شود. مایع مخلوط، مخلوطی از فاضلاب خام و لجن فعال در حوضچه هوادهی فرایند لجن فعال است.
در حقیقت این پارامتر همان Tss است که در آزمایشات آب مورد استفاده قرار میگیرد.
با این تفاوت که در این جا مخلوطی از فاضلاب و لجن فعال به عنوان نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.
این پارامتر شامل دو بخش است یک بخش آلی ارگانیک و یک بخش غیر آلی غیر ارگانیک.
دامنه این پارامتر صفر تا پنج هزار میلیگرم در لیتر و غلظت متوسط  mlss دو هزارو پانصد میلیگرم بر لیتر است و در صورتی که این پارامتر حدود سه هزار گرم بر میلیگرم در لیتر باشد، کیفیت پساب خروجی بسیار محدود می باشد.
مقادیر بالاتر از رنج،معمولا حاصل از کافی نبودن زمان ته نشینی و یا جریان بیشتر از حد است که باید سریعا رسیدگی شود.

مراحل اندازه گیری mlss

 1. دمای کوره را رو صدو پنج درجه سانتی گراد تنظیم می کنیم
 2. وزن فیلتر خام را اندازه گیری کرده و وزن آن را به عنوان ام صفر یاد داشت می کنیم
 3. 25 میلی لیتر از نمونه را ( مایع مخلوط) از فیلتر عبور می دهیم و این حجم را به عنوان v یادداشت میکنیم
 4. فیلتر را (بعد از فیلتراسیون) به مدت دو ساعت در کوره صدو پنج درجه قرار میدهیم
 5. اجازه می دهیم فیلتر به مدت پانزده دقیقه در دمای اتاق خشک شود
 6. فیلتر (آبگیری شده) را وزن کرده و وزن آن را به عنوان ام یک یادداشت میکنیمو با فرمول محاسبه میکنیم

مواد جامد معلق آلی (فرار) مایع مخلوط

بخشی از ام ال اس اس که غذای ورودی را مصرف می کند تحت عنوان mlvss شناخته می شود.

غلظت جامدات فرار در مایع مخلوط، شامل میکرو ارگانیسم ها و مواد آلی است پس می توان از این شاخص برای اندازه گیری میزان میکروارگانیسم ها در فاضلاب استفاده کرد و از این طریق مطمئن شد که آیا تعداد میکروارگانیسم ها کافی است یا خیر.

برای این که مشخص کنیم لجن فعال عملکرد خوبی دارد یا خیر می توان از نسبت mlvss به mlss یعنی mlvs / mlss استفاده کرد در تصفیه خانه های بزرگ این نسبت باید حدود 0.75 باشد.

و این ینی چنانچه میزان mlvss حدود دو هزار میلی گرم در لیتر آب باشد کیفیت پساب خروجی مطلوب است.

مراحل اندازی گیری mlvss:

 1. دمای کوره را روی پانصد و پنجاه درجه سانتی گراد تنظیم می کنیم
 2. فیلتر آبگیری شده را داخل ظرف مخصوص کوره ( مقاوم به حرارت بالا ) قرار دهید
 3. وزن فیلتر به اضافه ی ظرف را اندازه گیری کنید و به عنوان M2 یاد داشت کنید
 4. فیلتر ظرف را به مدت یک ساعت داخل کوره پانصد و پنجاه درجه قرار دهید
 5. آن را از کوره خارج کرده و به مدت سی دقیقه در دمای اتاق خنک کنید
 6. ظرف و فیلتر را وزن کرده و این عدد را به عنوان m3 یادداشت کنید
 7. میزان mlvss را با فرمول مخصوص محاسبه می کنیم.

    بیشتر بخوانید: روش های تصفیه فاضلاب 

ممنون
فهرست