1. خانه
  2. >>
  3. محصولات تصفیه هوازی فاضلاب

تصفیه هوازی فاضلاب چیست؟

تصفیه هوازی فاضلاب از باکتری های تغذیه کننده با اکسیژن ، تک سلولی ها و سایر میکروب های تخصصی برای تمیز کردن آب استفاده می کنند (برخلاف سیستم های بی هوازی که نیازی به اکسیژن ندارند).

این سیستم ها فرآیند تجزیه میکروبی طبیعی را برای تجزیه آلاینده های فاضلاب صنعتی بهینه می کنند تا بتوان آنها را حذف کرد.

آلودگی های آلی که این میکروارگانیسم ها تجزیه می کنند اغلب با نیاز اکسیژن بیولوژیکی یا BOD اندازه گیری می شود که به میزان اکسیژن محلول مورد نیاز موجودات هوازی برای تجزیه مواد آلی به مولکول های کوچکتر اشاره دارد.

سطوح بالای BOD نشان دهنده افزایش غلظت مواد تجزیه پذیر موجود در فاضلاب است و می تواند ناشی از ورود آلاینده هایی مانند تخلیه صنعتی ، زباله های مدفوع خانگی یا رواناب کود باشد.

سیستم های تصفیه هوازی فاضلاب چگونه کار می کنند؟

تصفیه هوازی فاضلاب این گونه است که از آنجا که این موجودات به اکسیژن احتیاج دارند ، سیستم های هوازی به وسایلی برای تأمین اکسیژن به زیست توده نیاز دارد با افزودن حوضچه های تصفیه فاضلاب (که با ایجاد یک سطح وسیع برای ورود هوا به فاضلاب کار می کنند) ویا با استفاده از نوعی دستگاه هوادهی مکانیکی این کار را انجام می دهند.

بسته به ترکیب شیمیایی فاضلاب در ارتباط با نیازهای پساب ، یک سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ممکن است از چندین فرآیند مختلف و انواع مختلف میکروارگانیسم ها تشکیل شده باشد. آنها همچنین به روشهای عملیاتی خاصی نیاز دارند که بسته به محیط مورد نیاز برای بهینه نگه داشتن نرخ رشد زیست توده برای جمعیتهای میکروبی خاص متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ، غالباً نیاز به نظارت و تنظیم هوادهی برای حفظ سطح اکسیژن، محلول ثابت برای حفظ تکثیر باکتری های سیستم با سرعت مناسب برای برآوردن نیازهای تخلیه است.

علاوه بر اکسیژن محلول، سیستم های بیولوژیکی اغلب باید از نظر جریان، بار، pH، دما و مواد مغذی متعادل باشند.

تعادل ترکیبی از عوامل سیستم در جایی است که فرآیند درمان بیولوژیکی می تواند بسیار پیچیده شود.

در بالا نمونه هایی از انواع متداول سیستم های تصفیه فاضلاب بیولوژیکی هوازی آورده شده است، از جمله شرح مختصری از نحوه عملکرد آنها در تصفیه فاضلاب صنعتی، تا بتوانید از انواع فناوری ها و سیستم هایی که ممکن است به نفع تاسیسات صنعتی شما باشد، استفاده کنید.

لطفا به این مطلب رای بدهید
فهرست