سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک نوعی تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه فیزیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد.

سپتیک فاضلاب به عنوان یکی از روش های معمول در تصفیه فاضلاب به کار می رود.نقشه سپتیک تانک

راکتور سپتیک تانک قادر است در زمان ماند مناسب به راحتی مواد معلق موجود در فاضلاب را حذف نماید و بار آلودگی محلول و غیرمحلول فاضلاب را کاهش دهد، به نحوی که آب خروجی از مخزن سپتیک به راحتی می تواند جذب چاه فاضلاب گردد.

فاضلاب پس از ورود به انباره، بعلت کاهش سرعت جریان، قسمتی از مواد معلق خود را بصورت ته نشینی از دست میدهد و از سوی دیگر انباره بیرون میرود.

درجه آلودگی فاضلاب که از انباره بیرون می آید تقریباً معادل درجه آلودگی فاضلاب بیرون آمده از استخرهای ته نشینی نخستین می باشد.

مواد ته نشین شده بصورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم میشود به طوریکه انباره هر چند سال یکبار نیاز به تخلیه پیدا می کند.

مکانیسم باکتری های بی هوازی بر این اساس است که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب به دست می آورند و مواد فوق را احیاء مینمایند و از محتویات فاضلاب به عنوان منبع تغذیه استفاده نموده و فاضلاب را تصفیه می کنند.

سپتیک فاضلاب  یک روش تصفیه بی هوازی فاضلاب است.

سپتیک تانک و اجزای مخزن آن

سپتیک تانک فاضلاب از چندین اجزا تشکیل شده است که هر یک را معرفی و کار آن ها را در ادامه بررسی می کنیم.

سیستم ورودی فاضلاب:

سیستم ورودی فاضلاب شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است.

مخزن اولیه سپتیک

بیشترین حجم مخزن سپتیک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتیک مربوط به این بخش است.

دیواره جداکننده

باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناورشده به مخزن زلال سازی می شود.

مخزن زلال سازی

این مخزن تقریبا 30 درصد حجم کل سپتیک تانک فاضلاب را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد.

خروج بیو گاز (تهویه)

از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب که عمدتا متان است از سپتيك تانك فاضلاب خارج می گردد.

طراحی سپتیک تانک

سیستم خروجی فاضلاب

سیستم خروجی فاضلاب شامل بافل و لوله خروجی سپتيك تانك فاضلاب می باشد.

فاضلاب پس از ورود به تانک سپتیک به علت کاهش سرعت جریان قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشین از دست می دهد مواد ته نشین شده کف مخزن باعث ایجاد توده ای از لجن شده و میکروارگانیسم ها و باکتری ها در آن تکثیر یافته و رشد می کنند.

واکنش های بیولوژیکی که در جریان تکثیر و رشد آنها اتفاق می افتد باعث می شود که مواد آلی آلاینده تجزیه شود.

مکانیزم باکتری های بی هوازی بر این اساس است که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب بدست می آورند و مواد فوق را احیاء می نمایند و از محتویات فاضلاب بعنوان منبع تغذیه استفاده نموده و فاضلاب را تصفیه می کنند.

انجام این واکنش ها همچنین سبب تبدیل حجم قابل توجهی از لجن به بیوگاز و کاهش حجم لجن می شود. بیوگاز تولید شده که عمدتاً متان است از طریق لوله خروج بیوگاز از سپتیک تانک خارج می گردد.

چاه سپتیک تانک

عملکرد مخزن سپتیک

ابتدا فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول مخزن سپتیک می شود، این بخش  توسط یک دیواره جدا کننده از بخش دوم مخزن جدا شده است.

در ادامه پساب بخش اول با عبور از مسیر ارتباطی تعبیه شده در دیوار جداکننده، وارد بخش دوم سپتیک می شود.

در این بخش ذرات بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضلاب باقی مانده باشد، بر روی سطح شناور می گردند. در نهایت پساب زلال شده از طریق لوله خروجی از مخزن سپتیک خارج می شود. لجن انباشته شده در سپتیک تانک پس از گذشت یک تا دو سال نیاز به تخلیه دارد.

به هنگام تخلیه بهتر است، کمی از لجن را در سپتیک تانک باقی گذاشت.
زیرا این لجن حاوی میکرو ارگانیسم ها و باکتری های موثر در تصفیه بوده و تخلیه ی کامل آنها باعث طولانی شدن زمان راه اندازی مجدد بخش بیولوژیکی سپتیک تانک میشود.

پساب خروجی سپتیک تانک

پسابی که از لوله ی خروجی septic tank خارج میشود شامل مقدار زیادی باکتری و همچنین نیترات است.

برای کاهش مقدار آلودگی که ازطریق پساب خروجی به آبهای زیر زمینی وارد میشود، در بسیاری موارد، اندازه فضای موردنظر فاکتوری مهم میباشد.

فضاهای بزرگتر سرعت بارگذاری را کاهش میدهد و به حفاظت از آبهای زیرزمینی کمک مینماید. در برخی موارد، فضای تخلیه پساب خروجی به آب زیرزمینی دارای محیطی متخلخل یا خاک ماسه ای است.

این نوع شرایط خاک برای سپتیک تانک ها مناسب نیست و یا نیاز به فضایی 50 تا 100 درصد بیشتر از مواردی که شرایط اینگونه نیست، میباشد.

پاتوژنها (عوامل بیماریزا) توسط تماس با خاک شکسته میشوند؛ بنابراین از میزان این مواد زمانی که درون خاک نفوذ مینمایند، کاسته خواهد شد.

همچنین، باکتریها به صورت ناگهانی توسط خاصیت فیلتراسیون خاک از بین میروند و در نتیجه سبب خالص سازی پساب خروجی میشوند.

لوله های زهکش در حد فاصل ها و منافذ تعبیه میشوند تا اجازه نفوذ پساب به خاک را فراهم مینمایند.

به این دلیل، نفوذپذیری خاک فاکتوری مهم برای مشخص نمودن نیازهای زهکشی محسوب میشود. آزمایش نفوذپذیری خاک محل زهکشی بسیارضروری است.سپتیک فاضلاب خانگی

انواع مخزن سپتیک ساخت شرکت کمال صنعت

  1. بتنی
  2. پلی اتیلن 
  3. فایبر گلاس

مزایای استفاده از سپتیک تانک ها

  1. سرعت اجرا
  2. هزینه بسیار مناسب
  3. میزان تصفیه در این راکتور تا حدود 50 %
  4. مناسب جهت زمین های دژ و یا زمین هایی با سطح آب های زیرزمینی بالا و یا قدرت جذب پایین
  5. حذف مواد جامد تا 90% و حذف مواد معلق کلوئیدی تا 60%
  6. عدم نیاز به تجهیزات الکتریکی، مکانیکی و در نتیجه عدم نیاز به نگهداری و بهره برداری روزانه ( اپراتوری)
  7. قابل استفاده در ویلاهای ساحلی، برج های مسکونی و شهرک ها و سرویس های عمومی و پارک ها و کارخانجات و مجتمع های صنعتی، پادگان ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست