پروژه پکیج بیهوازی فاضلاب صحاح سازه:

شهرک مسکونی امام رضا در منطقه 22 شهر تهران در ضلع غربی دریاچه زیبای شهدای خلیج فارس ( چیتگر) و مجموعه بزرگ توریستی تفریحی و گردشگری هزار و یک شب و همچنین مجتمع تجاری ایران مال در حال احداث می باشد.

این شهرک با 20 هزار واحد مسکونی یکی از مدرترین شهرک های در حال ساخت کشور است که برج های مسکونی آن به روش تمام صنعتی و با ارتفاع بیش از یک صد متر در سطح منطقه خود نمایی می کند.

قیمت فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی تولیدی از برج های مسکونی این شهرک توسط شرکت کمال صنعت طراحی، ساخت، نصب و اجرا گردیده است.

این پروژه در شهریور ماه سال 97 آغاز گردیده و طی 2 سال در فازهای مختلف به انجام رسیده است.

مشخصات پکیج بی هوازی پروژه حاضر به ظرفیت  متر مکعب در شبانه روز شامل اجزاء ذیل می باشد:

  1. منهول پیش ساخته بتونی
  2. سپتیک تانک پیش ساخته بتونی مدل S9 شرکت کمال صنعت
  3. سند فیلتر پیش ساخته بتونی مدل SF8 شرکت کمال صنعت

لازم به توضیح است خروجی از این پکیج به چاه جاذب منتقل خواهد شد.

قیمت فاضلاب

لطفا به این مطلب رای بدهید
پروژه SBR شرکت گاز شیراز
فهرست