manhole
manhole
manhole
manhole
manhole

منهول (آدم رو) MANHOLE :

منهول پیش ساخته از دیگر تولیدات شرکت کمال صنعت است که برای دسترسی و بازبینی شبکه های فاضلاب ساخته شده است.

با توجه به اینکه در هر نقظه یک یا چند فاضلاب به یکدیگر متصل می گردند و با هر نوع تغییر در عمق، شیب و امتداد یک فاضلابرو به وجود می آید، نصب منهول الزامی است.

کارگران به هنگام بهره برداری به کمک ابزارهای مخصوص می توانند گرفتگی احتمالی لوله های را برطرف نمایند.

نردبانهای موجود در منهول وسیله ایی در راهبری هر چه بهتر شبکه فاضلاب به منظور بازبینی و کنترل منظم و صحیح آنها از طریق منهول ها است.

لذا جهت ایجاد امکانات مناسب دسترسی به کف آدم روها عمدتا از پلکان یا نردبان استفاده می گردد.
این پلکان عموما از جنس P.V.C فلزی یا آلومینیومی هستند.

مزایای استفاده از منهول های شرکت کمال صنعت:

1-قابلیت یکی سازی فاضلاب چند واحد آپارتمانی در یک مسیر خروجی

2-بکار گیری منهول های سایز کوچک در مصرف فاضلاب خانگی

3-تسریع سریع در عملیات نصب

4-کاهش هزینه ها به علت استفاده از اتصالات کمتر

5-امکان بازدید دوره ای آن توسط دریچه بازدید

6-جمع آوری آبهای سطحی

جدول مشخصات منهول های پیش ساخته شرکت کمال صنعت : 

جدول مشخصات منهول های پیش ساخته شرکت کمال صنعت

 

 

 

 

فهرست