منهول

منهول به عنوان یک جزء فنی برای بازرسی و تمیز کردن شبکه های فاضلاب و کانال های زیرزمینی استفاده می شود که شامل سه قسمت شیر ​​ورودی ، میله ورودی و اتاق بازرسی (اجزای منهول پلی اتیلن) ​​است.

 منهول در فاصله 50 تا 150 متری در نقاطی که تغییر جهت یا اندازه لوله ها یا تغییر چشمگیر در شبکه ها و پیپ های زیرزمینی وجود دارد، قرار می گیرد. تولید و کاربرد منهول ها استاندارد شده است و اکثر شهرهای بزرگ از چنین طرح های مصوب استفاده می کنند.

منهول از نظر کاربرد

منهول یعنی جایی که مردان می توانند به آنجا نقل مکان کنند. منهول ها نوعی از اتصالات هستند که برای اتصال ، بازرسی ، تعمیر و غیره شبکه ها و خطوط جاده ای استفاده می شوند.

در شبکه های انتقال فاضلاب ، به منظور اتصال بسیاری از لوله های فاضلاب به یکدیگر و هدایت آنها به مسیرهای دیگر ، از منهول به جای آن استفاده می کنند یا در سیستم های ارتباطی از منهول ها برای دسترسی به مسیرهای کابل در زیر زمین استفاده می شود.

 منهول فاضلاب آنهایی هست که در خطوط انتقال فاضلاب نصب شده و برای دسترسی و لایروبی خطوط فاضلاب استفاده می شوند. در حال حاضر منهول فاضلاب از مواد پلی اتیلن ساخته شده است.

منهول آجری و بتنی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، اما در دنیای مدرن و با توجه به پیشرفت فناوری، دیگر محبوبیت ندارند و پیمانکاران و مجریان خطوط فاضلاب تمایل بیشتری به استفاده از منهول پلی اتیلن دارند.

منهول شرکت کمال صنعت

منهول پیش ساخته از دیگر تولیدات شرکت کمال صنعت است که برای دسترسی و بازبینی شبکه های فاضلاب ساخته شده است.

با توجه به اینکه در هر نقظه یک یا چند فاضلاب به یکدیگر متصل می گردند و با هر نوع تغییر در عمق، شیب و امتداد یک فاضلاب به وجود می آید، نصب منهول الزامی است.

کارگران به هنگام بهره برداری به کمک ابزارهای مخصوص می توانند گرفتگی احتمالی لوله های را برطرف نمایند.منهول

نردبانهای موجود در منهول وسیله ایی در راهبری هر چه بهتر شبکه فاضلاب به منظور بازبینی و کنترل منظم و صحیح آن ها از طریق منهول ها است.

لذا جهت ایجاد امکانات مناسب دسترسی به کف منهول عمدتا از پلکان یا نردبان استفاده می گردد.
این پلکان عموما از جنس P.V.C فلزی یا آلومینیومی هستند.

مزایای منهول های شرکت کمال صنعت:

1-قابلیت یکی سازی فاضلاب چند واحد آپارتمانی در یک مسیر خروجی

2-بکار گیری منهول های سایز کوچک در مصرف فاضلاب خانگی

3-تسریع در عملیات نصب

4-کاهش هزینه ها به علت استفاده از اتصالات کمتر

5-امکان بازدید دوره ای آن توسط دریچه بازدید

6-جمع آوری آبهای سطحیمنهول فاضلاب

جدول مشخصات منهول های پیش ساخته شرکت کمال صنعت : 

جدول مشخصات منهول های پیش ساخته شرکت کمال صنعت

 

 

فهرست