1. خانه
  2. >>
  3. تأسیسات

ایستگاه پمپاژ

انتقال آب یا فاضلاب به تراز ارتفاعی بالاتر و یا فواصل افقی
lift station
فهرست