1. خانه
  2. >>
  3. مقالات اموزشی

منشاء بوی فاضلاب

باکتری های بیهوازی و هوازی تصفیه فاضلاب با تجزیه مواد آلی گاز تولید می کنند. این گاز های حاصل از تجزیه فاضلاب منشاء اصلی بوی بد فاضلاب می باشند. این گاز های سمی می توانند…
ادامه مطالب
بوی بد فاضلاب
لطفا به این مطلب رای بدهید
فهرست